Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Cienkowarstwowe » Warstwy sczepne i gruntujące » Baubond
Posadzki cienkowarstwowe

Podkład Baubond - Posadzki cienkowarstwowe

BAUBOND
Cementowo-polimerowa warstwa sczepna

Warstwa sczepna baubond pod posadzki cienkowarstwowe i betonowe

 

Baubond jest warstwą sczepną na bazie cementu zawierającą odpowiednie domieszki i dodatki zwiększające przyczepność.

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania warstwy sczepnej łączącej nową, cienkowarstwową lub betonową posadzkę z istniejącym podłożem.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY WYROBU
 • mostkuje naprężenia pomiędzy nową posadzką a podłożem
 • wysoka przyczepność do betonu
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +25°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi być chłonne, nośne, twarde, stabilne, nieprzemrożone i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm2. Podłoże należy uszorstnić mechanicznie, np.: przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie i dokładnie odkurzyć. Wszystkie ubytki i spękania muszą być naprawione. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Podłoże nasycić wodą do stanu matowo mokrego lub zagruntować preparatem BAUGRUNT zgodnie z kartą techniczną.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji ok. 8,3 - 10 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki Baubond. Zaprawę powoli wsypywać do wody i mieszać przez min. 5 minut mieszadłem zamocowanym na wiertarce wolnoobrotowej (400 obr./min.) aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przygotowana zaprawa musi mieć odpowiednią lepkość pozwalającą na dobre rozprowadzenie na podłożu. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 45 minut.
UWAGA! W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na zmianą konsystencji zaprawy i zbyt szybkie wiązanie. Wymieszaną z wodą zaprawę pozostawioną w pojemniku na dłużej niż 5 minut należy ponownie przemieszać.
WYKONANIE

Przygotowaną zaprawę BAUBOND rozkładać na przygotowanym podłożu twardą szczotką. Okres od rozłożenia warstwy czepnej do rozłożenia warstwy wbudowywanej nie powinien być dłuższy niż 10 min.

UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje znaczne zmniejszenie przyczepności i będzie przyczyną odspojeń.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wodą, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

  OPAKOWANIA

  Worki 25 kg, palety 40 x 25 kg = 1000 kg

  PRZECHOWYWANIE

  6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

   

  DANE TECHNICZNE
  Przyczepność do podłoża betonowego C20/25 min. 1,5 N/mm2
  Proporcje mieszania 8,3 - 10 litrów wody na 25 kg (worek) suchej mieszanki
  Czas zużycia w temp. +20°C ok. 45 min.
  Zużycie materiału 1,5 - 2,5 kg/m2
  Temperatura stosowania

  od +5°C do +25°C

  KARTA TECHNICZNA pdf

   

   

  Kup w sklepie

   

   

    NASI KLIENCI

  • logos_01-07.jpg
  • logos_02-06.jpg
  • logos_03.jpg
  • logos_04-05.jpg
  • logos_04.jpg
  • logos_05.jpg
  • logos_06.jpg
  • logos_11.jpg
  • logos_12.jpg
  • logos_17.jpg
  • logos_19-19.jpg
  • logos_19-23.jpg
  • logos_19-24.jpg
  • logos_19.jpg
  • logos_21.jpg
  • logos_22.jpg
  • logos_26.jpg
  • logos_27-32.jpg
  • logos_27.jpg
  • logos_29-34.jpg
  • logos_29.jpg
  • logos_30.jpg
  • logos_36.jpg
  • logos_38.jpg
  • logos_39-43.jpg
  • logos_39.jpg
  • logos_40.jpg
  • logos_42.jpg
  © 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

  Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl