Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » Impregnaty » Hydroseal

Hydroseal | Impregnaty posadzkowe

Hydrofobizujący preparat do nawierzchni mineralnych

 

Preparat hydrofobizujący do betonu

HYDROSEAL jest gotową do użycia wodną dyspersją modyfikowanych kopolimerów akrylowych. Posiada właściwości hydrofobizujące nie ograniczając jednocześnie możliwości oddychania impregnowanej nawierzchni.

ZASTOSOWANIE
 • Do stosowania na nowo wykonywanych oraz istniejących nawierzchniach betonowych celem ochrony powierzchni przed wnikaniem czynników chemicznych i ułatwienia utrzymania jej w czystości
 • Do stosowania na nowo wykonywanych i istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo celem ochrony powierzchni, wzmocnienia i zabezpieczenia przed pyleniem
 • Do ochronny powierzchni chłonnych materiałów mineralnych takich jak cegła, dachówki ceramiczne, dolomit, piaskowiec, beton komórkowy

 

CECHY WYROBU
 • Ogranicza powstawanie plam z oleju, kawy, wina itp.
 • Gotowy do użycia
 • Bezzapachowy
 • Nie żółknie
 • Łatwy w nakładaniu
 

Rozpylanie impregnatu Bauseal

 

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +5 ÷ +25°C.

 

MIESZANIE

HYDROSEAL jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

 

WYKONANIE

HYDROSEAL należy nanieść i równomiernie rozprowadzić przy pomocy wysokiej jakości mopa mikrofibrowego, uprzednio zwilżonego. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Na posadzki i nawierzchnie niezacierane, szczotkowane, ryflowane, wykazujące chropowatość, HYDROSEAL® należy nakładać wałkiem.

HYDROSEAL należy układać:

 • na nowo układaną posadzkę betonową, nie zacieraną, po ok. 12 godzinach
 • na świeżo ułożoną posadzkę betonową, zacieraną, natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym
 • na istniejące posadzki betonowe oraz nawierzchnie mineralne po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu

WAŻNE: mop przed użyciem musi być zwilżony wodą.

UWAGA! W przypadku chłonnych nawierzchni po wyschnięciu pierwszej warstwy należy powtórzyć aplikację w dawce podanej w danych technicznych.

 

czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

 

środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

pdf Karta techniczna preparat hydrofobizujący

 

Kup w sklepie

 

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

 

Opakowania

5 l, 20 l

 

Przechowywanie

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

 

Dane techniczne
Gęstość ok. 1,0 g/cm3

Wydajność

Nawierzchnie chłonne:

 

 

Nawierzchnie szczelne:

1 warstwa - litr na 2-6 m2

2 warstwa - litr na 8-10 m2

 

1 warstwa - litr na 8-12 m2

Czas schnięcia w temp. 20oC do 24 godz. w zależności od nawierzchni
Temperatura stosowania: od +5°C do 25°C

Głębokość wnikania

Klasa I: < 10 mm

Nasiąkliwość wodą i odporność
na alkalia po impregnacji
hydrofobizującej
Nasiąkliwość wodą: < 7,5% w
porównaniu z próbką
niezaimpregnowaną
Nasiąkliwość wodą: < 10%
po przechowywaniu w
roztworze alkaliów
Szybkość wysychania przy
impregnacji hydrofibizującej
Klasa II: > 10%

 

Kup w sklepie

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl