Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Impregnaty » Impregnaty posadzki betonowe » Bauseal Eko
Impregnaty posadzkowe

Bauseal Eko | Impregnaty posadzkowe

Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych

 

Impregnat Bauseal Eko do posadzek cienkowarstwowych

BAUSEAL EKO jest gotową do użycia wodną dyspersją żywicy akrylowej, która impregnuje nawierzchnię betonową uszczelniając ją  i utwardzając. BAUSEAL Eko nie degraduje się i na stałe wiąże z matrycą betonową.

ZASTOSOWANIE
 • Do stosowania na nowo wykonywanych oraz istniejących posadzkach Baufloor w technologii niezacieranej  
  • w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody
  • do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
 • Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem.
 • Do stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach Baufloor w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp.
 • Do stosowania na nowo wykonywanych warstwach ściennych Multitop Vertical.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

CECHY WYROBU
 • Gotowy do użycia
 • Bezzapachowy
 • Nie żółknie
 • Łatwy w nakładaniu
 • Impregnuje i utwardza beton
 • Zapobiega pyleniu
 • Zapobiega karbonizacji
 • Ogranicza przenikliwość chlorków
 • Zwiększa mrozoodporność
 • Zwiększa odporność na agresję chemiczną
 • Ekologiczny
 

Rozpylanie impregnatu Bauseal

 

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.

MIESZANIE

Bauseal Eko jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE

Bauseal Eko nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Bauseal Eko należy układać:

 • na nowo układaną posadzkę Baufloor po ok. 12 godzinach
 • na istniejące posadzki betonowe po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu
 • na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym
 • na warstwę ścienną Multitop Vertical po wyschnięciu powierzchni, jednak nie wcześniej niż po 12 godzinach

UWAGA! W przypadku bardzo chłonnych podłoży impregnat należy nanieść w dwóch warstwach. Ze względu na niewielką grubość impregnatu Bauseal Eko należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

pdf KARTA TECHNICZNA

 

bauseal-eko posadzki cienkowarstwowe schemat

 

 

Kup w sklepie

 

 

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

opakowania

5 l, 20 l

przechowywanie

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

dane techniczne
Gęstość ok. 1,0 g/cm3
Wydajność 1 litr na 8 - 12 m2
Ilość warstw 1-2
Czas schnięcia w temp. 20oC ok. 24 godz.
Odporność chemiczna m.in. oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska.
Temperatura stosowania: od +5°C do 25°C

 

Kup w sklepie

 

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl