Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » Włókna zbrojeniowe » Baucon
Posadzki betonowe

Włókna polipropylenowe do betonu

BAUCON
Włókna polipropylenowe 

 

Włókna polipropylenowe, zbrojenie betonu, BauconBaucon jest włóknem wytłaczanym z granulatu polipropylenowego, łączonego w wiązki i cięte na długość 12 mm.

 

ZASTOSOWANIE
 • Dodane do świeżej mieszanki betonowej pełnią rolę mikrozbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie.
 • Do stosowania w mieszankach betonowych przeznaczonych do betonów natryskowych, jastrychach i zaprawach.
 • Dodatek włókien polipropylenowych eliminuje stosowanie drogiego i często nieefektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki stalowej.
CECHY WYROBU
 • zatrzymuje powstawanie naturalnych pęknięć skurczowych w pierwszym okresie "życia" betonu, gdy ma on niski moduł Younga, a naprężenia skurczowe przekraczają jego wytrzymałość (patrz wykres poniżej)
 • dodatek włókien polipropylenowych Baucon oraz odpowiednie dobranie składu mieszanki betonowej powoduje, że spękania w betonie stają się niezmiernie drobne, a rozmiary ich maleją o dwa rzędy wielkości i rysy stają się niewidocznymi i nie mającymi wpływu na wytrzymałość betonu.
 • działanie włókien polipropylenowych ustaje w momencie, gdy moduł Younga betonu przekroczy wartość modułu Younga polipropylenu.
 • ograniczenie powstawania rys
 • zwiększona wodoszczelność
 • dodatkowe napowietrzenie zwiększające mrozoodporność
 • spowolnienie karbonizacji betonu
DOZOWANIE

Włókna polipropylenowe BAUCON dodawane są do betonu w ilości 0,6 kg/m3, zaś do zapraw - 0,9 kg/m3. Różnica w dozowaniu wynika z większego udziału matrycy cementowej w zaprawach.

Mimo niskiego dozowania, włókna polipropylenowe rozproszone są w matrycy cementowej betonu w ogromnej ilości, co wynika to z ich małej grubości.

 

MIESZANIE Z BETONEM

Włókna polipropylenowe BAUCON dodaje się do betoniarki zawsze po kruszywie, a przed cementem, wodą i domieszkami. Potrzebny czas mieszania wynosi kilka minut. Przy mieszaniu w betonowozie należy przełączyć obroty gruszki na najwyższe (12 -18 obr./min.), następnie wsypać odpowiednią ilość 0,6 kg torebek włókna poli-propylenowego BAUCON i pozostawić betonowóz na najwyższych obrotach gruszki przez 4 do 6 minut, aż do uzyskania równomier-nego wymieszania (łącznie nie mniej niż 70 obrotów).

 

Wykres: wytrzymałość betonu na rozciaganie

Wykres odporność betonu na rozciąganie

1 - z włóknem polipropylenowym

2 - bez włókna polipropylenowego

pdf Karta techniczna włókna polipropylenowe Baucon®

 

Kup w sklepie

 

 

Włókna polipropylenowe do betonu 

Fot. włókna polipropylenowe Baucon® do zbrojenia przeciwskurczowego betonu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

 

OPAKOWANIA

Torebki 0,6 kg, 20 sztuk w worku.

 

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach.

 

DANE TECHNICZNE
Masa liniowa 1,0 dtex*
Długość ok. 12 mm
Klasa la
Średnica ok. 38 μm
Kształt proste
Gęstość ok. 0,9 g/cm3
Powierzchnia właściwa 2 350 cm2/g
Wytrzymałość 440 cN/tex
Wpływ na konsystencję (urabialność) mieszanki betonowej z dodatkiem 4 kg/m3 włókien 11 s
Nasiąkliwość 0%
Temperatura topnienia 135°C

* jeden dtex oznacza, że 10 000 m włókna waży jeden gram

 

 

Zamów telefonicznie Sklep internetowy

 

Tagi: włókna polipropylenowe, zbrojenie betonu, przeciwskurczowe, włókno

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl