Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Betonowe » Realizacje » Sortownia owoców

Posadzka do sortowni owoców

Posadzka betonowa sortownia owoców

Sortownia owoców z betonową posadzką przemysłową zacieraną, utwardzoną powierzchniowo w technologii DST. Wybierz spośród palety kolorów.

 

Podłoga jabłko

 

 

Posadzka do sortowni owoców - agrobudownictwo

 

Nazwa obiektu: Sortownia owoców

  

Technologia: Posadzka przemysłowa betonowa utwardzana powierzchniowo w technologii DST

Rodzaj i przeznaczenie obiektu: sortownia owoców, magazyn płodów rolnych

Inwestor: Soska Owoce Warzywa Sp. z o.o. (obecnie GPO Polskie Sady)

Generalny wykonawca: Budrem

Rok wykonania: 2013

 

Sortownia owoców w Białej Rawskiej jest sztandarowym przykładem zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w polskim sektorze rolno-spożywczym. Przesądza o tym zarówno funkcjonalność samego obiektu jak i nowoczesność zastosowanych wewnątrz materiałów i rozwiązań technicznych.

Kompleks obejmuje sortownię owoców, wraz z całym zapleczem chłodniczym i magazynowym oraz część sanitarną i biurową.

W ciągu 6 miesięcy wybudowano 8 komór chłodniczych z kontrolowaną atmosferą, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia biurowe. W kolejnych latach zakład stopniowo rozbudowywano. Łączna powierzchnia obiektu wybudowanego w I i II etapie wynosiła 11 tys. m2. Obecnie, po kolejnej rozbudowie, sortownia w Białej Rawskiej należy do największych tego typu kompleksów w Polsce.

Duża w tym zasługa generalnego wykonawcy, firmy Budrem, która odpowiadała za budowę kompleksu w dwóch pierwszych etapach inwestycji.

- Budowa obiektów przemysłowych dla sektora rolno-spożywczego, połączona z instalacją i zintegrowaniem różnorodnych i często skomplikowanych technologii – wymaga ze strony generalnego wykonawcy nie tylko dużego wysiłku organizacyjnego, ale także odpowiedzialności za właściwy dobór materiałów i podwykonawców. Dlatego sięgamy tylko po firmy i technologie sprawdzone, gwarantujące wysoką jakość wykonania zleconych im prac. Tak było też w przypadku inwestycji w Białej Rawskiej. – mówi Łukasz Mięsiak, dyrektor generalny firmy Budrem Group, która jako generalny wykonawca zrealizowała wiele obiektów przemysłowych. Za generalne wykonawstwo sortowni w Białej Rawskiej, spółka Budrem wyróżniona została statuetką TopBuilder 2011.

Obiekt w Białej Rawskiej wyposażono w najnowocześniejsze technologie. W sortowni zamontowano linię do wstępnego sortu Calistar. Było to wówczas pierwsze w Polsce urządzenie tego typu o zakładanej wydajności 15 t/h, 28 kanałach wodnych oraz 2 napełniarkach wodnych do skrzyni. Instalacja posiada również robota do automatycznego odbioru, sztaplowania i etykietowania napełnionych skrzyń.

Integralną częścią projektu są przechowalnie z komorami o pojemności ok. 250 ton każda, wyposażonymi w glikolowe chłodnice powietrza. Zastosowanie instalacji glikolowej do chłodzenia komór owocowo-warzywnych w odróżnieniu do instalacji freonowej zwiększyło wilgotność względną powietrza w komorach w znacznym stopniu zmniejszając ususzki przechowywanego towaru.

Obiekt jest w całości parterowy, niepodpiwniczony. Hala produkcyjno-magazynowa zbudowana jest w konstrukcji stalowej. Zastosowano obudowę ścianą z płyty warstwowej, z rdzeniem poliuretanowym typu Ruukki na konstrukcji ryglowej oraz dach stalowy w formie dachostropu wentylowanego i niewentylowanego. Przynależący do kompleksu budynek socjalny zaprojektowano w konstrukcji mieszanej tradycyjnej i żelbetowej z dachostropem niewentylowanym na konstrukcji stalowej. Tego typu funkcjonalna i nowoczesna konstrukcja w pełni spełnia wymogi stawiane przed tego typu obiektami.

Wysokie wymagania stawiane posadzkom przemysłowym w obiektach produkcyjno-magazynowych przesądziły o wyborze systemu Agro Enduro, oferowanego przez Bautech. Kompleksowe rozwiązanie dostarczone przez producenta musiało gwarantować wysoką odporność na ścieranie, pylenie i uderzenia. Istotną z punktu widzenia produkcji były również aspekty łatwości utrzymania w czystości a także nienasiąkliwość. W obiekcie zaprojektowano i zastosowano utwardzenie powierzchniowe płyty w technologii suchej posypki utwardzającej (DST – ang. dry shake topping) preparatem Bautop® Enduro oraz impregnację powierzchniową Bauseal® Enduro. Przyjęte rozwiązanie spełnia wymagania w zakresie odporności na ścieranie w klasie A1,5, reakcji na ogień A1fl,a przesiąkliwość oleju na zaimpregnowanej płycie wynosi 0mm. Właściwą jakość robót posadzkarskich zapewniła autoryzowana przez producenta firma wykonawcza – Star-Gos-Bud z Gostynina.

Warto zaznaczyć, że oczekiwania inwestorów w tej mierze są coraz bardziej wyśrubowane. Jest bowiem faktem, że w ostatniej dekadzie w polskim sadownictwie zaszły duże i to bardzo pozytywne zmiany. Polska wieś „oswoiła” sobie Unię Europejską. Plantatorzy i sadownicy nauczyli się w sposób mądry korzystać z szansy, jaką otworzyła przed nimi akcesja Polski do UE. I nie chodzi tu wyłącznie o nowe źródło dofinansowania ze środków unijnych. Polscy rolnicy ruszyli na Zachód. Wizytowali interesujące ich obiekty, naocznie sprawdzali ich funkcjonowanie. Podpatrzone rozwiązania techniczne i technologiczne postanowili przenieść na rodzimy grunt.

W sortowni w Białej Rawskiej, jednym z najnowocześniejszych tego typu kompleksów w kraju – sięgnęliśmy wyłącznie po technologie sprawdzone, a zarazem bardzo nowoczesne. Takie jak posadzki przemysłowe oferowane przez polskiego producenta Bautech - podkreśla Łukasz Mięsiak z Budrem Group. - Tak więc poprzeczka została ustawiona wysoko. Jak sądzę, z korzyścią dla wszystkich – przede wszystkim, samych inwestorów.

 

Budynek sortowni owoców

Hala o konstrukcji stalowej. Ściana z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym. Dachostrop wentylowany i niewentylowany. Szczegóły konstrukcji w tekście.

 

Hala sortowni. Taśma do sortowania, wózek widłowy

Posadzka przemysłowa firmy Bautech. Wysoka odporność na ścieranie, pylenie i uderzenia. Szczegóły w tekście. 

 

Taśma do sortowania owoców

Nowoczesna linia do sortowania owoców.

 

Hala, chłodnie, sortownia

Obiekt ma ponad 11 000 m2. W środku komory chłodnicze, sortownia, magazyn owoców, pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne.

 

Potrzebujesz podłogi do obiektu związanego z produkcją rolną, sadowniczą? Sortownia, magazyn płodów rolnych, chłodnia, przechowalnia?

 

Zadaj pytanie

 

 

Powyższy tekst opracowano na podstawie artykułu z kwartalnika "AgroHale" nr 2/2013. Dziękujemy firmie Budrem za udostępnienie zdjęć i materiałów prasowych.

 

Tagi: sortownia, posadzka betonowa, chłodnia, agrobudownictwo, produkcja rolna, sadownictwo, posadzki przemysłowe, magazyn, przechowalnia, powierzchnia biurowa

  

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl