Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » Materiały dylatacyjne » Bauflex 25
Posadzki betonowe

Bauflex 25 - systemy dylatacji

 

Masa dylatacyjna Bauflex 25 do posadzek betonowych

Dwuskładnikowa, elastyczna masa dylatacyjna do posadzek przemysłowych i nawierzchni zewnętrznych

 
ZASTOSOWANIE
 • Do wypełnień szwów roboczych i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach przemysłowych i nawierzchniach obciążonych ruchem pieszym i kołowym, dla których wymagana jest pełna szczelność, np. przy produkcji mokrej oraz w nawierzchniach narażonych na wpływy atmosferyczne i duże różnice temperatur
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w magazynach, halach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, na parkingach itp.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY WYROBU
 • wysoka elastyczność
 • duża przyczepność do betonu
 • wysoka wytrzymałość na rozdzieranie
 • wysoka odporność na wietrzenie i starzenie
 • do wnętrz i na zewnątrz
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić min. +10°C, a temperatura otoczenia powinna wynosić +15°C ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny Baucord o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem Bauflex Primer i pozostawić na około 60 minut, gdy preparat gruntujący staje się lepki.

MIESZANIE

Bauflex 25 dostarczany jest w dwóch opakowaniach składających się z komponentu A i komponentu B. Składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie dodać składnik B i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego               o szybkości 300 - 600 obr/min. Czas mieszania 3 minuty, podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.

Czas przydatności wyrobu do użycia w temperaturze +20°C wynosi ok. 30 minut od momentu zmieszania składników.

WYKONANIE

Przygotowany wyrób należy wlać do naczyń lub urządzeń aplikujących i wprowadzić do przygotowanej szczeliny dylatacyjnej, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze miękka. Przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +15 °C, nawierzchnię można użytkować po ok.24 godzinach od wypełnienia szczelin. Świeżo wypełnione szczeliny należy chronić przed działaniem wody przez okres min. 8 godzin.

Masa dylatacyjna - szczelina przeciwskurczowa - przekrój  

Rys. Szczelina przeciwskurczowa

 

Masa dylatacyjna - szew roboczy - przekrój 

Rys. Szew roboczy

 

Opis rysunków:

a - szerokość wypełnienia
b - wysokość wypełnienia
Ø - średnica sznura
h - grubość posadzki

 

WYMIARY WYPEŁNIEŃ SZWÓW ROBOCZYCH I SZCZELIN PRZECIWSKURCZOWYCH

Rodzaj posadzki

Wymiary boku pola [m]

Szerokość wypełnienia [mm]

Głębokość wypełnienia [mm]

Średnica sznura Baucord
[mm]

W

3 do 6 m

5*)

5*)

6*)

W

3 do 6 m

6

6

8

Zz

3 do 4 m

5*)

5*)

6*)

Zz

3 do 4 m

6

6

8

Zz

4 do 6 m

6*)

6*)

8*)

Zz

4 do 6 m

8

8

10

Zo

3 do 4 m

10

10

13

Zo

4 do 6 m

12

12

15

W – nawierzchnie wewnętrzne
Zz – nawierzchnie zewnętrzne zakryte
Zo - nawierzchnie zewnętrzne odkryte

 

*) wymiary dopuszczalne w przypadku stosowania w mieszance betonowej cementów niskoskurczowych CEM I MSR 42.5 NA, które równocześnie zalecane są jako bezpieczne w stosunku do groźnej dla posadzek reakcji alkaliów zawartych w cemencie z reaktywnymi ziarnami kruszyw 

 

CZYSZCZENIE

Zabrudzenia należy czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poliuretanowe masy dylatacyjne po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki mas dylatacyjnych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania wypełnień dylatacyjnych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których wykonywane są wypełnienia dylatacyjne, muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Składniki mas dylatacyjnych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • W wyniku promieniowania UV, działania wysokich temperatur lub obciążenia chemicznego możliwe jest lekkie odbarwienie materiału, zwłaszcza o barwie białej. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne, właściwości użytkowe i trwałość materiału.
 • Wyrób należy zawsze stosować z pozostałymi elementami składowymi systemu wypełniania dylatacji Bauflex.
OPAKOWANIA

Składnik A + składnik B = 2250 ml

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Lepkość, kubek Forda nr 10

25-40 s

Twardość Shore'a - skala A

ok. 25°

Wytrzymałość na rozciąganie

min. 1,7 N/mm2

Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym

min. 100%

Przyczepność do podłoża betonowego

min. 1,8 N/mm2

Czas zużycia po wymieszaniu składników

ok. 30 min.

Możliwość użytkowania

po min. 24 godz.

Pełna wytrzymałość

po 7 dniach

Wilgotność podłoża poniżej 4%

Temperatura stosowania

od +15°C do +25°C

Kolory

Szary, zielony, brązowy, czerwień dachówkowa

Orientacyjna wydajność przy wymiarach spoiny
(szerokość x głębokość):
5x5 mm
6x6 mm
8x8 mm
10x10 mm
12x12 mm
80,0 m/op.
56,0 m/op.
32,0 m/op.
20,0 m/op.
14,0 m/op.

znakB materiały dylatacyjne

Wyrób zgodny z
AT-15-7600/2008

 

KARTA TECHNICZNApdf

 

 

Kup w sklepie

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl