Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » Materiały dylatacyjne » Bauflex 35
Posadzki betonowe

Masa dylatacyjna jednoskładnikowa

BAUFLEX 35

Elastyczna masa dylatacyjna do posadzek przemysłowych

Masa dylatacyjna jednoskładnikowa Bauflex 35Bauflex 35 jest jednoskładnikową, poliuretanową, elastyczną masą dylatacyjną.

 

 

 

ZASTOSOWANIE
 • Do wypełnień szwów roboczych i szczelin przeciwskurczowych
  • w posadzkach przemysłowych i nawierzchniach obciążonych ruchem pieszym i kołowym
  • w nawierzchniach narażonych na wpływy atmosferyczne i różnice temperatur
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w magazynach, halach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, na parkingach itp.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY WYROBU
 • wyrób jednoskładnikowy, gotowy do użycia
 • duża przyczepność do betonu
 • wysoka wytrzymałość na rozdzieranie
 • Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków gazu
 • wysoka odporność na wietrzenie i starzenie
 • do wnętrz i na zewnątrz
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny Baucord o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem Bauflex Primer i pozostawić na około 60 minut, gdy preparat gruntujący staje się lepki.

MIESZANIE

Bauflex 35 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia

WYKONANIE

Kiszkę z masą dylatacyjną Bauflex 35 umieścić w pistolecie do aplikacji. Szczelinę wypełniać masą dylatacyjną wyciskaną z pistoletu, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nadmiar masy usunąć. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. Unikać zamykania w masie pęcherzy powietrza. Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze miękka. Przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +15 °C, nawierzchnię można użytkować po ok. 24 godzinach od wypełnienia szczelin. Świeżo wypełnione szczeliny należy chronić przed działaniem wody przez okres min. 8 godzin.

CZYSZCZENIE

Zabrudzenia należy czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poliuretanowe masy dylatacyjne po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki mas dylatacyjnych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania wypełnień dylatacyjnych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których wykonywane są wypełnienia dylatacyjne, muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Składniki mas dylatacyjnych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • W wyniku promieniowania UV, działania wysokich temperatur lub obciążenia chemicznego możliwe jest lekkie odbarwienie materiału, zwłaszcza o barwie białej. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne, właściwości użytkowe i trwałość materiału.
 • Wyrób należy zawsze stosować z pozostałymi elementami składowymi systemu wypełniania dylatacji Bauflex.
OPAKOWANIA

Kiszki 600 ml

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Powrót elastyczny

> 70%

Poprzeczny moduł rozciągający
- w temperaturze +23°C
- w temperaturze -20°C

<= 0,4 N/mm2
<= 0,6 N/mm2

Zmiana objętości

<= 10%

Odporność na spływanie

<= 3mm

Wydłużenie

100%

Możliwość użytkowania

min. 24 godz.

Pełna wytrzymałość

po 7 dniach

Wilgotność podłoża poniżej 4%

Temperatura stosowania

od +10°C do +25°C

Kolory

Szary, zielony, brązowy, czerwień dachówkowa

Orientacyjne zużycie przy wymiarach spoiny
(szerokość x głębokość)
5x5 mm
6x6 mm
8x8 mm
10x10 mm
12x12 mm

30,0 m/kg - 3,3 kg/100 m
20,8 m/kg - 4,8 kg/100 m
11,7 m/kg - 8,5 kg/100 m
7,5 m/kg - 13,3 kg/100 m
5,2 m/kg - 19,2 kg/100 m

 

Wyrób zgodny z EN ISO 11600 - F ? 25 - LM

 

KARTA TECHNICZNApdf

DEKLARACJA ZGODNOŚCIpdf

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl