Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » Materiały dylatacyjne » Bauflex Primer
Posadzki betonowe

Grunt, dylatacje, Bauflex Primer

Preparat Bauflex Primer do gruntowania szczelin dylatacyjnychBauflex Primer jest poliuretanowym preparatem gruntującym do szczelin dylatacyjnych, gotowym do użycia.

 
ZASTOSOWANIE
 • Do gruntowania krawędzi szczelin przeciwskurczowych i szwów roboczych w posadzkach przed zastosowaniem masy dylatacyjnej BAUFLEX.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY WYROBU
 • gotowy do użycia
 • zwiększa przyczepność mas dylatacyjnych do betonu
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć.

MIESZANIE

Bauflex Primer jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE

Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny BAUCORD o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem BAUFLEX PRIMER i pozostawić du wyschnięcia. Preparat nanosić wąskim pędzlem. Zwracać uwagę, aby nie zabrudzić powierzchni posadzki.

CZYSZCZENIE

Zabrudzenia należy czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poliuretanowe preparaty gruntujące po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. W stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat gruntujący jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Wyrób należy zawsze stosować z pozostałymi elementami składowymi systemu wypełniania dylatacji BAUFLEX.
OPAKOWANIA

1 l

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Lepkość, kubek Forda nr 4

ok. 15 s

Wilgotność podłoża

poniżej 4%

Zużycie

1 l/ok. 300 mb

Temperatura stosowania

od +10°C do +25°C

znakB Preparat gruntujący

Wyrób zgodny z
AT-15-7600/2008

KARTA TECHNICZNApdf

 

Kup w sklepie

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl