Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » Impregnaty » Bauseal Enduro
Posadzki betonowe

Bauseal Enduro - impregnaty

Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych

 

Impregnat posadzkowy Bauseal

Bauseal Enduro jest gotowym do użycia roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej.

ZASTOSOWANIE
 • Do stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach BAUFLOOR w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody
 • Do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność             i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
 • Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 
CECHY WYROBU
 • gotowy do użycia
 • nie żółknie
 • łatwy w nakładaniu
 • ogranicza występowanie mikrorys na powierzchni posadzki
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.

MIESZANIE

Bauseal Enduro jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE

Rozpylanie impregnatu Bauseal

Bauseal Enduro należy układać na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.

UWAGA! Zbyt gruba warstwa Bauseal Enduro spowoduje ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyż w tych miejscach posadzka będzie dłużej wysychać. Zbyt gruba warstwa impregnatu może łuszczyć się z powierzchni posadzki. Ze względu na niewielką grubość impregnatu Bauseal Enduro należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu ksylenem.

środki bezpieczeństwa

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć ksylenem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat gruntujący jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

pdf KARTA TECHNICZNA

 

 

bauseal enduro schemat Impregnacja

 

 

Kup w sklepie

 

 

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

opakowania

20 l, 200 l

przechowywanie

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

dane techniczne
Gęstość ok. 0,9 g/cm3
Wydajność 1 litr na 8 - 10 m2
Ilość warstw 1
Efektywność hamowania parowania wody ok. 75%
Czas schnięcia w temp. 20oC ok. 24 godz.
Odporność chemiczna m.in. oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska.
Temperatura stosowania: od +5°C do 25°C

Impregnacja Wyrób zgodny z AT-15-4023/2006

Wyrób zgodny z
EN 13813

 

 

Kup w sklepie

 

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl