Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » POSADZKI BETONOWE » Nanoseal - pielęgnacja, wzmocnienie, uszczelnienie betonu
Posadzki betonowe

Nanoseal - pielęgnacja, wzmocnienie, uszczelnienie betonu

Litowo-polimerowy, pielęgnująco-wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych

 

Preparat pielęgnujący i uszczelniający do betonu Nanoseal nanotechnology-bautech

NANOSEAL to wysokowydajny, chemiczny pielęgnator i uszczelniacz do powierzchni betonowych. Najnowsza technologia wykorzystująca elementy NANOTECHNOLOGII® związków polimerowych i krzemowo-litowych o najwyższych modułach krzemianowych, dzięki przenikaniu  i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie zawierających wolnych związków wapnia. Preparat na bazie krzemianu litu głęboko penetruje warstwę betonu, reagując z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą, szczelną i zwarta strukturę.

Dzięki zastosowaniu NANOSEAL nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia pozostaje cały czas strukturą paroprzepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki. Powierzchnia zabezpieczona preparatem NANOSEAL jest łatwa w utrzymaniu w czystości.

 

ZASTOSOWANIE

Do stosowania na starych jak i nowo wykonywanych posadzkach betonowych w magazynach, halach produkcyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, obiektach handlowych
i sakralnych.

UWAGA: ze względu na modyfikację polimerami produkt nie znajduje zastosowania w technologii betonów polerowanych (szlifowanych). Najlepsze efekty uzyskuje się na posadzkach betonowych zacieranych mechanicznie.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

CECHY WYROBU
 • Zabezpiecza beton przed szybkim odparowaniem wody. Ogranicza utratę wilgotności o ponad 70%.
 • Ogranicza do minimum pojawienie się rys skurczowych
 • Zapewnia ochronę przed pyleniem poprzez zwiększenie odporności na ścieranie o ponad 30%.
 • Ogranicza wchłanianie olejów zwiększając ochronę przed zabrudzeniami
 • Łatwość aplikacji
 • Gotowy do użycia
 
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

MIESZANIE

NANOSEAL jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Chronić przed przemrażaniem.

WYKONANIE

NOWO WYKONYWANE POSADZKI:

Po zakończeniu procesu zacierania jednak nie wcześniej niż w momencie, gdy na posadzce mogą pozostawać odciśnięte ślady po butach, preparat należy nanosić równomiernie na suchą nawierzchnię metodą natryskową w ilości    0,1 - 0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni.

Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy). Nie należy zwlekać z nanoszeniem preparatu, gdyż opóźnienie pielęgnacji spowoduje obniżenie jego skuteczności. Po wyschnięciu preparatu można przystąpić do dalszego procesu zabezpieczania i wybłyszczania posadzki poprzez aplikację preparatu NANOCOAT zgodnie z jego kartą techniczną. Nierównomierne rozłożenie, pozostawienie kałuż preparatu NANOSEAL może spowodować powstanie białych wykwitów soli na powierzchni posadzki. Należy wówczas wyczyścić posadzkę za pomocą automatycznej szorowarki celem usunięcia wszelkich osadów, przed przystąpieniem do aplikacji preparatu NANOCOAT.

UWAGA: W okresie od 3 do 7 dni po wykonaniu, zaleca się utrzymywanie posadzki w stanie suchym co pozwoli  uniknąć powierzchniowych wysoleń. Deklarowana odporność i wytrzymałość uzyskane zostaną po około 28 dniach od aplikacji. Podczas użytkowania powierzchnia będzie zwiększać swoją twardość, wytrzymałość oraz połysk. W przypadku aplikacji na nawierzchnie  pylące i porowate zużycie będzie inne od zalecanego. Zalecane jest wykonanie pola próbnego.

POSADZKI ISTNIEJĄCE:

Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do aplikacji preparatu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. Przy stosowaniu na pylące nawierzchnie dla osiągnięcia najlepszego rezultatu, zaleca się przed aplikacją przeszlifowanie powierzchni w celu usunięcia najsłabszej warstwy posadzki.

Następnie nanieść metodą natryskową preparat NANOSEAL w ilości 0,2 - 0,25 l/m2 zapewniając równomierne zwilżenie podłoża przez 15-20 minut, w miejsca wysychające szybciej należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy). W przypadku podłoży porowatych lub pylących zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu. Aplikację powtarzamy po wyschnięciu warstwy pierwszej. Po wyschnięciu preparatu można przystąpić do dalszego procesu zabezpieczania i wybłyszczania posadzki poprzez aplikację preparatu NANOCOAT zgodnie z jego kartą techniczną. Nierównomierne rozłożenie, pozostawienie kałuż preparatu NANOSEAL może spowodować powstanie białych wykwitów soli na powierzchni posadzki. Należy wówczas wyczyścić posadzkę za pomocą automatycznej szorowarki celem usunięcia wszelkich osadów, przed przystąpieniem do aplikacji preparatu NANOCOAT.

UWAGA: W okresie od 3 do 7 dni po wykonaniu, zaleca się utrzymywanie posadzki w stanie suchym co pozwoli  uniknąć powierzchniowych wysoleń. Deklarowana odporność i wytrzymałość uzyskane zostaną po około
28 dniach od aplikacji. Podczas użytkowania powierzchnia będzie zwiększać swoją twardość, wytrzymałość oraz połysk. W przypadku aplikacji na nawierzchnie  pylące i porowate zużycie będzie inne od zalecanego. Zalecane jest wykonanie pola próbnego.

pdf KARTA TECHNICZNA

 

Kup w sklepie

 

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów
i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. Preparat jest alkaliczny i może spowodować podrażnienie oczu i skóry. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat gruntujący nie jest środkiem szkodliwym dla środowiska.  Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych
i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach
i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji
i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

OPAKOWANIA

20 l

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu
w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Gęstość

ok. 1,0  g/cm3

Wydajność

1 litr na 4-10 m2

Ilość warstw

1 lub 2

Czas schnięcia w temp. +20°C

ok. 1 - 2  godz.

Odporność chemiczna

m.in. oleje, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Zużycie

0,1 - 0,25 l/m2

Wzrost odporności na ścieranie na tarczy Boehmego w porównaniu z betonem wzorcowym

o 30%

Zmniejszenia szybkości parowania wody w porównaniu z betonem wzorcowym wg EN 13579 :2002

o 27%

Zmniejszenie nasiąkliwości w porównaniu z betonem wzorcowym wg EN 1062-3

o 55%

 

 

Kup w sklepie

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl