Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » Materiały dylatacyjne » Baucord
Posadzki betonowe

Sznur Baucord do dylatacji - systemy dylatacji

BAUCORD
Sznur dylatacyjny

baucord Sznur dylatacyjny

Baucord jest elastycznym i odpornym chemicznie materiałem ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach. Jest integralnym elementem systemu wypełnień szwów roboczych i szczelin skurczowych BAUFLEX.

ZASTOSOWANIE
 • Do prawidłowego formowania przestrzeni szczelin dylatacyjnych we wszelkiego rodzaju zewnętrznych i wewnętrznych nawierzchniach betonowych przed wypełnieniem ich elastyczną masą dylatacyjną BAUFLEX.
 • Gwarantuje odpowiedni rozkład sił wewnątrz szczeliny dylatacyjnej, w kierunku prostopadłym do złącza, zapewniając prawidłową jego pracę.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

Wkładanie sznura w szczelinę dylatacyjną

 

 

CECHY WYROBU
 • odpowiednie formowanie masy dylatacyjnej generujące rozkład sił jedynie w kierunku prostopadłym do złącza
 • elastyczny
 • nienasiąkliwy
 • wysoka odporność na agresję chemiczną
 • wodoszczelny i paroszczelny
 • nie ulega degradacji
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

WYKONANIE

Dobrać rozmiar sznura w taki sposób, aby po włożeniu w szczelinę był ściśnięty w około 25% i nie przemieszczał się podczas nakładania masy dylatacyjnej. Przy pomocy tępego, zaokrąglonego narzędzia lub gładkiego wałka, umieścić BAUCORD, unikając nadmiernego wzdłużnego rozciągania, jak również ściskania sznura, na głębokość umożliwiającą osiągnięcie odpowiedniej grubości wypełnienia masą dylatacyjną.

Sznur dylatacyjny Baucord, dylatacja - przekrój 

 

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Wyrób należy zawsze stosować z pozostałymi elementami składowymi systemu wypełniania dylatacji BAUFLEX.
OPAKOWANIA

Baucord 6 mm - 1000 m
Baucord 8 mm - 550 m
Baucord 10 mm - 350 m

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

DANE TECHNICZNE

Średnice

6 mm
8 mm
10 mm

Gęstość

30 - 45 kg/m3
Struktura komórkowa

zamknięta

Zakres temperatur użytkowania

od -80°C do +90°C

Kolor szary
Zapach neutralny

 

KARTA TECHNICZNApdf

 

 

Kup w sklepie

 

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl