Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Polerowane » Impregnaty i pielęgnatory » Terracoat SR

Preparat Terracoat SR - zapobiegający plamom na polerowanym betonie, jastrychu

TERRACOAT® SR

Preparat ochronny zapobiegający plamom z oleju, wina, kawy, itp. Ochrona polerowanego, dekoracyjnego betonu lub wylewki przed trwałym zabrudzeniem.

 

Preparat zapobiegający plamom na betonie nanotechnology-bautech

TERRACOAT® SR jest najnowszej generacji preparatem ochronnym. Wysoko zaawansowana formuła zabezpiecza przed powstawaniem plam z oleju, wina, kawy itp. Zapobiega trwałemu zabrudzeniu nawierzchni.

Dzięki zastosowaniu ultranowoczesnej mieszaniny związków organicznych i nieorganicznych, preparat zapewnia długotrwałą, bezproblemową eksploatację posadzki, wysoką odporność na powstawanie plam oraz idealny połysk.

 

ZASTOSOWANIE

Do stosowania na cienkowarstwowych, ozdobnych jastrychach polerowanych TERRAFLOOR oraz starych i nowo wykonanych betonowych posadzkach szlifowanych w magazynach, halach produkcyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, obiektach handlowych i sakralnych.

CECHY WYROBU
 • Odporny na:
  • plamy
  • promienie UV
  • ścieranie
  • agresję chemiczną
  • ruch pieszy i kołowy
 • Gotowy do użycia, łatwy w aplikacji i w utrzymaniu czystości
 • Bezbarwne, lśniące wykończenie
 • Nie żółknie
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

MIESZANIE

Preparat zapobiegający plamom Terracoat SR jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

Chronić przed przemrażaniem.

WYKONANIE

Posadzki TERRAFLOOR i posadzki szlifowane:

Po zakończeniu procesu szlifowania na suchą, czystą i odkurzoną nawierzchnię należy nanieść preparat TERRACOAT SR. Aplikację produktu TERRACOAT SR należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego, uprzednio zwilżonego, tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi , gdyż będą one widocz-ne i negatywnie wpłyną na estetykę posadzki.

Ważne: mop przed użyciem musi być zwilżony wodą.

Po wyschnięciu (ok. 60 min.), powierzchnię należy wypolerować delikatnym padem (białym) lub specjalnymi diamentowymi padami polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża ok. 30°C. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność można powtórzyć 2-3 razy.

UWAGA:

Powierzchnia jest gotowa do użycia zaraz po wykonaniu polerowania. W okresie od 3 do 7 dni po wykonaniu, zaleca się utrzymywanie po-sadzki w stanie suchym co pozwoli uniknąć powierzchniowych wyso-leń. Posadzki modyfikowane krzemianami deklarowaną odporność i wytrzymałość uzyskują po około 28 dniach od aplikacji. Podczas użyt-kowania powierzchnia będzie zwiększać swoją twardość, wytrzyma-łość oraz połysk.

pdf Karta techniczna preparat zapobiegający plamom

 

 

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. Preparat jest alkaliczny i może spowodować podrażnienie oczu i skóry. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat nie jest środkiem szkodliwym dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświad-czenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzed-nie tracą ważność.

OPAKOWANIA

20 l

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Chronić przed mrozem!

DANE TECHNICZNE

Gęstość

ok. 1,0  g/cm3

Wydajność

1 litr na 20 - 60 m2

Ilość warstw

1 - 3

Czas schnięcia w temp. +20°C

ok. 60 min.

Odporność chemiczna

m.in. oleje, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

 

 

posadzka zabezpieczona przed plamami

Polerowana posadzka w salonie - zabezpieczona preparatem ochronnym przed plamami. Tu trwałe ślady mogłyby pozostawić: kawa, wino albo topniejący śnieg zmieszany z popiołem z kominka.

 

Streszczenie: preparat zapobiegający plamom, ochrona przed zabrudzeniem, posadzka betonowa, wylewka polerowana, jastrych dekoracyjny szlifowany, kawa, wino, olej

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl