Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Polerowane » Impregnaty i pielęgnatory » Terrafill
Posadzki szlifowane, posadzki polerowane

Preparat Terrafill do napraw powierzchni betonowych

TERRAFILL (0,5 - 3 mm)

Dwuskładnikowy preparat do wykonywania napraw powierzchni betonowych, jastrychów cementowych
i posadzek polerowanych.

 


Preparat do napraw powierzchni betonowychnanotechnology-bautech

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana emulsja polimerowa (skł. A) z dodatkiem modyfikowanych wypełniaczy mineralnych i spoiw hydraulicznych (skł. B).

 

ZASTOSOWANIE

Preparat do wykonywania napraw posadzek betonowych i jastrychów cementowych o  wysokiej wytrzymałości mechanicznej, elastyczności i doskonałej przyczepności do podłoża.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY WYROBU
 • Bardzo długi czas otwarty (do kilkunastu godzin)
 • Bardzo krótki czas wiązania w warstwie do 3 mm (20 min.)
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

MIESZANIE

TERRAFILL jest dostarczany w postaci dwuskładnikowej. Zawartość opakowań składnika A i B należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE

Na jednorodną zatartą lub wyszlifowaną, wolną od zanieczyszczeń i odkurzoną powierzchnię należy nanieść preparat Terrafill przy pomocy szczotki, pacy stalowej lub szpachelki.

Preparat należy nanosić do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni charakteryzującego się jednolitą barwą w ilości ok. 0,5 kg/m2. Dla zwiększenia wydajności pracy powierzchnię można delikatnie zrosić wodą. Gdy rozłożony produkt wyschnie (ok. 12 h.) można przystąpić do dalszej obróbki mechanicznej np. szlifowania segmentami diamentowymi.

UWAGA! Należy przeprowadzić próbę doboru odpowiednich narzędzi szlifierskich. Zalecane jest rozłożenie preparatu po zakończeniu szlifowania segmentami DT1 i po wyschnięciu, przystąpienie do szlifowania segmentami DT2 i kolejnymi.

 

Ubytki w betonie

Fot. Przykład ubytków w betonie, które można naprawić preparatem Terrafill®.

 

Naprawiona powierzchnia betonu

Fot. Powierzchnia betonu po naprawie preparatem Terrafill®.

 

 

pdf KARTA TECHNICZNA preparat do naprawy ubytków w betonie

 

 

Kup w sklepie

 

 

Nakładanie zaprawy na płytę betonową

Fot. Nakładanie zmieszanej zaprawy Terrafill na ubytki w płycie betonowej.

 

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów
i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. Preparat jest alkaliczny i może spowodować podrażnienie oczu i skóry. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat gruntujący nie jest środkiem szkodliwym dla środowiska.  Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych
i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach
i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji
i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

OPAKOWANIA

Kanister 5 l - składnik A

Wiadro 15 kg - składnik B

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu
w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Chronić przed mrozem!

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie

min. 25 MPa

Wydajność

2,0 - 2,5 m2 na 1 kg

Ilość warstw

1 lub dowolna

Odczyn pH

odczyn alkaliczny

Przyczepność do podłoża betonowego

powyżej 1,5 MPa

 

 

Kup w sklepie

 

 

 

FILM: Remontujemy Terrafillem zdegradowaną płytę lodowiska

 

 

Tagi: naprawa powierzchni betonowych, preparat do ubytków w polerowanym betonie

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl