Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Impregnaty » Impregnaty posadzki polerowane » Terraseal
Posadzki szlifowane, posadzki polerowane

Preparat pielęgnacyjny Terraseal

TERRASEAL

Krzemianowo-Litowy preparat pielęgnacyjny

 

Terraseal - krzemianowo-litowy preparat pielęgnujący nanotechnology-bautech

TERRASEAL to wysokowydajny, chemiczny pielęgnator, utwardzacz i uszczelniacz do nawierzchni TERRAFLOOR i betonów szlifowanych. Najnowsza technologia wykorzystująca elementy NANOTECHNOLOGII związków krzemowo-litowych, dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Preparat na bazie krzemianu litu głęboko penetruje warstwę betonu, reagując z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą, szczelną i zwarta strukturę.

Dzięki zastosowaniu TERRASEAL nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia pozostaje cały czas strukturą paro przepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki. Powierzchnia zabezpieczona preparatem TERRASEAL jest łatwa w utrzymaniu w czystości, a proces szlifowania i polerowania przy zastosowaniu dodatkowo preparatu TERRACOAT nadaje jej bardzo wysoki połysk.

 

ZASTOSOWANIE

Do stosowania na starych jak i nowo wykonywanych posadzkach betonowych w magazynach, halach produkcyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, obiektach handlowych i sakralnych.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

CECHY WYROBU
 • Zapewnia długotrwałe zabezpieczenie przed:
  • pyleniem
  • odparowywaniem wody
  • brudem
  • wilgocią
  • intensywnym użytkowaniem
  • zanieczyszczeniami
  • alkalicznymi wykwitami
 • Odporny na plamy
 • Gotowy do użycia
 • Łatwy w nakładaniu
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

MIESZANIE

Terraseal jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE

Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do aplikacji preparatu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia.

  

Posadzki TERRAFLOOR i posadzki szlifowane:

Do osiągnięcia najlepszego rezultatu, zaleca się przeszlifowanie powierzchni szlifierkami planetarnymi do gradacji narzędzia Klindex MCK3. Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni, aby podłoga pozostała mokra przez 15 min. w miejscach wysychających szybciej powtórzyć aplikację. Następnie należy odczekać 3-6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia i kontynuować proces szlifowania.

UWAGA:

W okresie od 3 do 7 dni po wykonaniu, zaleca się utrzymywanie posadzki w stanie suchym co pozwoli uniknąć powierzchniowych wysoleń. Deklarowana odporność i wytrzymałość uzyskane zostaną po około 28 dniach od aplikacji. Podczas użytkowania powierzchnia będzie zwiększać swoją twardość, wytrzymałość oraz połysk. W przypadku aplikacji na nawierzchnie pylące i porowate zużycie będzie inne od zalecanego. Zalecane jest wykonanie pola próbnego.

KARTA TECHNICZNA pdf

 

 

Kup w sklepie

 

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. Preparat jest alkaliczny i może spowodować podrażnienie oczu i skóry. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat gruntujący nie jest środkiem szkodliwym dla środowiska.  Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych
i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach
i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji
i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

OPAKOWANIA

20 l

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu
w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

CHRONIĆ PRZED MROZEM !

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813

Gęstość

ok. 1,0  g/cm3

Wydajność

1 litr na 12-15 m2

Ilość warstw

1

Czas schnięcia w temp. +20°C

ok. 1 - 2  godz.

Odporność chemiczna

m.in. oleje, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

 

 

Kup w sklepie

 

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl