Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Polerowane » Wylewki dekoracyjne » Terratop
Posadzki szlifowane, posadzki polerowane

Terratop - wylewka do posadzek polerowanych

TERRATOP

Polimerowo-cementowa, cienkowarstwowa posadzka dekoracyjna (gr. 15-30 mm)

 

Wylewka dekoracyjna Terratop

Terratop, składowa systemu szlifowanych posadzek Terrafloor,  jest cienkowarstwowym, gotowym do użycia po wymieszaniu z wodą, jastrychem cementowym zawierającym twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.

Do stosowania na nowych jak i istniejących posadzkach betonowych.

 

ZASTOSOWANIE
 • Do wykonywania równych, gładkich, odpornych na ścieranie
  i intensywne użytkowanie, cienkowarstwowych, szlifowanych posadzek betonowych na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych.
 • Idealny do centrów handlowych, sklepów, zakładów produkcyjnych, szkół, lotnisk, dworców, salonów samochodowych, mieszkań oraz obiektów sakralnych. 

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY WYROBU
 • Wygląd zbliżony do szlachetnych wykładzin naturalnych
 • „lustrzana” gładkość i połysk
 • Łatwy w utrzymaniu czystości
 • Długa żywotność
 • Łatwość wykonania
 • Wysoka odporność  mechaniczna
 • Uniwersalność zastosowań
 • Szeroka paleta kolorów
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wersja mokre na suche

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinna wynosić minimum 25 N/mm2, a wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm2. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom
i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.

Celem wyrównania nawierzchni można zastosować polimerowo cementowy, uniwersalny podkład posadzkowy Unifloor, zgodnie z kartą techniczną produktu.

Podłoże zagruntować preparatem Baugrunt, zgodnie z kartą techniczną (gruntowanie pod Terratop) i pozostawić do wyschnięcia. Na tak przygotowane podłoże rozkładamy warstwę sczepną Baubond i rozprowadzamy przy pomocy twardej szczotki  (szczegółowe informacje na temat warstwy sczepnej zawarte są w karcie technicznej Baubond). Następnie przystępujemy do procesu rozkładania przygotowanej zaprawy Terratop.

Wersja mokre na mokre:

Zaprawę Terratop można rozkładać na powierzchni świeżo układanego betonu posadzkowego, nisko skurczowego o klasie min. C20/25, wykonanego zgodnie  założeniami projektowymi, bądż 

na cementowo polimerowym, uniwersalnym podkładzie posadzkowym Unifloor, zgodnie z kartą techniczną produktu.

Przed przystąpieniem do rozkładania zaprawy Terratop, beton/podkład musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu/podkładu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu/podkładu, dlatego należy często sprawdzać jego stan. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji zaprawy Terratop. Do aplikacji można przystąpić, gdy po wejściu na beton/podkład ślady butów nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu/podkładu usunąć nadmiar zaczynu cementowego i odświeżyć powierzchnię dyskiem. Następnie przystępujemy do procesu rozkładania  przygotowanej zaprawy Terratop.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do 2,5-2,7 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki TerraTop i mieszać przez 3 - 4 minuty w betoniarce lub  wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy.

Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

PROCES ROZKŁADANIA

Przygotowaną zaprawę TerraTop wylewać na podłoże
i rozprowadzać na odpowiednią  grubość przy pomocy zgarniaka dystansowego, łaty z jednoczesnym zastosowaniem niwelatora laserowego lub listew dystansujących, jednocześnie wygładzając pacą powierzchnię do osiągnięcia równomiernej, gładkiej struktury.

Podczas procesu rozkładania, zarówno po warstwie sczepnej Baubond jak i po   świeżej wylewce należy poruszać się w butach
z kolcami.

Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Do wstępnego zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia dokonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania jednorodnej gładkiej,  równej powierzchni.

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, jednak nie wcześniej niż w momencie gdy na posadzce mogą pozostawać odciśnięte ślady po butach, należy nanieść preparat pielęgnujący Terraseal zgodnie z karta techniczną w ilości ok. 0,15 – 0,20 l/m2.

Po całkowitym wyschnięciu pielęgnatora powierzchnię należy przykryć folią w celu dodatkowego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Folię na posadzce należy utrzymywać przez cały okres dojrzewania aż do momentu rozpoczęcia szlifowania. Nacinanie szczelin dylatacyjnych powinno odbywać się w momencie, gdy ostrze piły nie wyrywa kruszywa z posadzki Terratop. Na czas prac dylatacyjnych należy usunąć folię z posadzki. Po zakończeniu nacinania szczelin przeciwskurczowych, całą nawierzchnię należy ponownie przykryć folią. Wypełnienie dylatacji masą Bauflex należy przeprowadzić w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z polerowaniem wierzchniej warstwy posadzki Terratop.

Warunki eksploatacji dojrzewającej posadzki Terratop: ruch pieszy dopuszczalny jest po 7 dniach od momentu wbudowania. Pełne obciążenie posadzki dopuszczalne po procesie szlifowania, jednak nie wcześniej niż po 28 dniach od momentu wbudowania. Po 7 dniach od wbudowania przy utrzymującej się temperaturze 20C  można przystąpić do procesu szlifowania, niższa temperatura spowalnia proces dojrzewania i wydłuża czas, po jakim można zacząć szlifowanie.

KARTA TECHNICZNA pdf

 

PROCES SZLIFOWANIA

Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia.

Potrzebne narzędzia:

Levighetor Max (beton do 500 m2) lub Expander 750 (beton powyżej 500 m2)

Odkurzacz SuperVak KY 80

Diamenty metalowe: DT0,DT1,DT2 (240mm)

Diamenty polerskie: MCK 3, MCK 4, MCK 5, MCK 6, MCK 7 (75mm)

Chemia: Terraseal, Terracoat, Aktivator

Terratop z kruszywem bazaltowym:

Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych Klindex DT 0 umiejscowionych na planetario. Podłogę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. Proces powtarzamy z wykorzystaniem dysków metalowych Klindex DT 1, DT 2. Nie wolno podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z góry na dół, a następnie
z prawej do lewej strony i z powrotem). Przy pracy z dyskami diamentowo metalowymi DT należy używać Aktivatora w celu ostrzenia diamentów.

Po zakończeniu pracy z dyskiem DT2 należy posadzkę odkurzyć oraz przemyć.

Kolejnym etapem jest aplikacja Terraseal, zgodnie z kartą techniczną produktu. Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową  i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała mokra przez 15 min w miejscach wysychających szybciej powtórzyć aplikację. Następnie należy odczekać 3-6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia.

Następny etap to praca z wykorzystane dysków polerskich. Etap ten zapewni ostateczną eliminację płytkich rys. Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów Klindex MCK 3,  MCK 4.  Szlifować należy również „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać do ściany.

Końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki używając diamentów MCK 5,  MCK 6 i MCK 7 oraz wybłyszczenie przy użyciu padów z naturalnego włosia i zastosowaniu preparatu Terracoat zgodnie z kartą techniczną produktu.

Aplikację produktu Terracoat należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi gdyż będą one widoczne
i negatywnie wpłyną estetykę posadzki.

 

Terratop z kruszywem kwarcowym:

Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych Klindex DT 0 umiejscowionych na planetario. Podłogę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. Proces powtarzamy z wykorzystaniem dysków metalowych Klindex DT 1, DT 2. Nie wolno podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z góry na dół, a następnie
z prawej do lewej strony i z powrotem). Przy pracy z dyskami diamentowo metalowymi DT należy używać Aktivatora w celu ostrzenia diamentów.

Po zakończeniu pracy z dyskiem DT2 należy posadzkę odkurzyć oraz przemyć.

Kolejnym etapem jest aplikacja Terraseal, zgodnie z kartą techniczną produktu. Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała mokra przez 15 min, w miejscach wysychających szybciej powtórzyć 

aplikację Następnie należy odczekać 3-6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia.

Następny etap to praca z wykorzystane dysków polerskich. Etap ten zapewni ostateczną eliminację płytkich rys. Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów Klindex MCK 3,  MCK 4.  Szlifować należy również „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać do ściany.

Końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki używając diamentów MCK 5,  MCK 6 i MCK 7 oraz wybłyszczenie przy użyciu padów z naturalnego włosia i zastosowaniu preparatu Terracoat zgodnie z kartą techniczną produktu.

Aplikację produktu Terracoat należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi gdyż będą one widoczne
i negatywnie wpłyną estetykę posadzki. 


UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się wykonanie próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.  5 m2 w celu określenia zużycia narzędzi, ilości aplikowanej chemii oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu.

Ubytki w posadzce, powstałe wskutek obróbki mechanicznej, należy uzupełnić preparatem Terrafill zgodnie z kartą produktu.

Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia
w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy TerraTop
i finalnie wypełnić masą dylatacyjną Bauflex.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych
  i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Powierzchnia wykonanej posadzki Terrafloor może wykazywać różnice w odcieniu i nasyceniu barwy, wyglądzie (nierównomierny, zbliżony do naturalnego rozkład kruszyw, ubytki w kruszywie) w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.
OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach
i w suchych warunkach.

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813
Reakcja na ogień A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

>= 30 N/mm2 (C30)

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

>= 10 N/mm2 (F10)

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach

bazalt: 3,6 cm3 na 50 mm2
kwarc: A6 

Grubość warstwy 15-30 mm
Proporcje mieszania 2,5-2,7 litrów wody na 30 kg
Zużycie materiału ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości
Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Możliwość obciążania*

lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni

CE posadzki cienkowarstwowe

09
EN 13813
CT-C30-F10-A6

 * Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl