Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Żywiczne » Żywice epoksydowe » Baupox 200 W
Posadzki epoksydowe

Baupox 200 W | Farba epoksydowa do betonu

Farba epoksydowa BAUPOX 200 W

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa, satynowa farba epoksydowa do betonu

Farba epoksydowa do betonu Baupox 200 W

OPIS PRODUKTU

BAUPOX® 200W jest dwukomponentową, wodorozcieńczalną pigmentowaną farbą epoksydową do powierzchni betonowych z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

 

ZASTOSOWANIE

Barwna powłoka epoksydowa do zabezpieczania podłoży betonowych, cementowych, jastrychów mineralnych, zapraw, do stosowania na powierzchniach poziomych. Nadaje się do pomieszczeń, w których występują zawilgocenia. Stosowana do powierzchni garażowych, w tym na płytę denną.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • Paroprzepuszczalność
 • Produkt bezrozpuszczalnikowy
 • Łatwe i szybkie wykonanie
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża

 

Podłoże

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 6% wag.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min.1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

 

warunki aplikacji

 • temperatura podłoża -  +10°C - +25°C
 • wilgotność względna powietrza - max. 75%

UWAGA : należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była  wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

 

mieszanie

Farba epoksydowa BAUPOX® 200W jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B. W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.

Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max. 400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min.

 

przydatność do obróbki

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.

 • Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

 

dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :

 • ruch pieszy - po 24 godzinach
 • obciążenia mechaniczne - po 72 godzinach
 • całkowita odporność - po 7 dniach

 

 

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami. Podane są one w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

pdf Karta techniczna farby epoksydowej do betonu

 

 

przykłady zastosowań

POWIERZCHNIA GŁADKA

Warstwa gruntująca:

W celu przygotowania produktu do gruntowania, do dokładnie wymieszanych składników A i B należy dodać około 10% -15% wody i ponownie dokładnie wymieszać. Prawidłowo wymieszany materiał rozprowadzać po podłożu betonowym przy użyciu wałka lub pędzla, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia.

Zużycie farby 0,2-0,25 kg/m2.

Warstwa zasadnicza:

Prawidłowo wymieszany materiał rozprowadzać po podłożu betonowym przy użyciu wałka lub pędzla, aż do uzyskania stanu równomiernego pokrycia.

Zużycie 0,25-0,30 kg/m2.

Przy nawierzchniach chłonnych operację powtórzyć.

UWAGA :

Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

 

opakowania

10 kg, 25 kg.

 

przechowywanie

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C.

 

czyszczenie

Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo wodą.

 

środki bezpieczeństwa

Farba epoksydowa BAUPOX 200 W sklasyfikowana jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.

 

dane techniczne

Wyrób zgodny z EN-1504-2

Proporcje mieszania składników

(komp A - komp B)

100 : 20 wagowo

Gęstość

ok. 1,3 g/cm3

Kolorystyka podstawowa
wg RAL

1001, 1015, 3009, 5023, 6011, 7001, 7032, 7035

Czas pracy w
temp. +20°C - 100g

ok. 25 min.

Przyczepność po 28 dniach

powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)

Temperatura stosowania

od +10°C do +30°C

Temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy.

 

Kup w sklepie

 

 

 

 

Streszczenie: farba epoksydowa, do betonu, nadaje kolor, cement, jastrych, wodorozcieńczalna

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl