Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Żywiczne » Żywice epoksydowe » Baupox 200
Posadzki epoksydowe

Baupox 200 | Pigmentowana żywica epoksydowa

Żywica BAUPOX 200

Pigmentowana, bezrospuszczalnikowa, bezwodna żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowań

Żywica epoksydowa Baupox 200

OPIS PRODUKTU

BAUPOX 200 jest dwukomponentową, pigmentowaną żywicą epoksydową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

ZASTOSOWANIE

 • Do wykonywania posadzek cienkopowłokowych
 • Do wykonywania posadzek samorozlewnych
 • Do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych oraz parkingowych systemach na bazie naturalnego kruszywa kwarcowego.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

Podłoże

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. 1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

warunki aplikacji

- temperatura podłoża -  min. +10°C

- wilgotność względna powietrza - max. 75%

UWAGA : należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była  wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

mieszanie

BAUPOX 200 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.

Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max. 400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min.     W przypadku przygotowywania zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego.

przydatność do obróbki

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.

- Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.

- Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :

 • ruch pieszy - po 24 godzinach
 • obciążenia mechaniczne - po 72 godzinach
 • całkowita odporność - po 7 dniach
 

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami. Podane są one w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

przykłady zastosowań

Warstwa cienkopowłokowa

BAUTECH TL SYSTEM

BAUPOX® 200 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą gumowej rakli ząbkowanej. Następnie materiał rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Posadzkę wykonać w dwóch warstwach.

Zużycie : 0,25 – 0,30 kg/m2 w jednej warstwie

 

Warstwa samorozlewna

BAUTECH SL SYSTEM

BAUPOX® 200 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej. Następnie powierzchnię odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach. Dla posadzek o założonej grubości powyżej 2 mm BAUPOX 200 można wymieszać z piaskiem o granulacji 0,1 – 0,5 mm.

Zużycie mieszanki na 1 mm warstwy : 1,45 kg/m2

Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z kruszywa kwarcowego

BAUTECH SR SYSTEM

BAUPOX® 200 należy równomiernie rozłożyć na podkładzie z posypką z kruszywa kwarcowego w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli. Następnie materiał rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Zużycie : 0,55 – 0,90 kg/m2

 

BAUTECH PARKING SYSTEM OS8

Produkt należy równomiernie rozłożyć na podkładzie z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pacy metalowej, gumowej lub wałka.

Zużycie: 0,55 – 0,70 kg/m2 – I warstwa

                0,25 – 0,30 kg/m2 – II warstwa

 

BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM

BAUPOX® 200 należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 3,0 kg/m2 – pełny zasyp

Po polimeryzacji nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.

Zużycie żywicy: 0,50 kg/m2

 

UWAGA : Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

opakowania

10 kg, 25 kg,

przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C

czyszczenie

Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem.

środki bezpieczeństwa

BAUPOX 200 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.

dane techniczne

Wyrób zgodny z EN-13813

Proporcje mieszania składników

(komp A - komp B)

100 : 22  wagowo

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Kolorystyka podstawowa
wg RAL

Kolorystyka dodatkowa

1001, 1015, 3009, 5023, 6011, 7001, 7032, 7035

na zamówienie

Czas pracy w
temp. +20°C

ok. 25 min.

Przyczepność po 28 dniach

powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)

Temperatura stosowania

od +10°C do +30°C

Temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy.

CE

09

EN 13813

SR-B1,5

KARTA TECHNICZNA pdf

 

 

Kup w sklepie

 

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl