Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Żywiczne » Żywice epoksydowe » Baupox 400
Posadzki epoksydowe

Baupox 400 | Bezbarwna żywica epoksydowa

Żywica bezbarwna BAUPOX 400

Bezbarwna żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowań

Żywica epoksydowa bezbarwna Baupox 400

OPIS PRODUKTU

BAUPOX 400 jest dwukomponentową, transparentną żywicą epoksydową na bazie bisfenolu A/F bez zawartości rozpuszczalników.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

 • Jako spoiwo w przemysłowych i dekoracyjnych posadzkach na bazie barwionego kruszywa kwarcowego oraz kruszywa mineralno-syntetycznego
 • Do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych i dekoracyjnych systemach na bazie kolorowych płatków polimerowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

Podłoże

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. 1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

warunki aplikacji

 • temperatura podłoża -  min. +10°C
 • wilgotność względna powietrza - max. 80%

UWAGA : należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była  wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

mieszanie

Bezbarwna żywica epoksydowa BAUPOX® 400 jest dostarczana w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.

Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min. W przypadku przygotowywania zapraw, do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego lub mineralno-syntetycznego.

przydatność do obróbki

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.

 • Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :

 • ruch pieszy - po 24 godzinach
 • obciążenia mechaniczne - po 72 godzinach
 • całkowita odporność - po 7 dniach

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami. Podane są one w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Zastosowanie

Zastosowanie w posadzkach Bautech Floor System

 

Warstwa wykończeniowa

BAUTECH COLORID SYSTEM

Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Zużycie : 0,25-0,50 kg/m2

BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM – typ zasypywany

Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Zużycie : 0,50-0,75 kg/m2

 

BAUTECH COLOR QUARTZ 12 SYSTEM  – typ zacierany

Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej warstwie za pomocą gumowej rakli lub stalowej pacy i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Zużycie : 0,20 kg/m2

 

UWAGA: Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

 

opakowania

10 kg, 20 kg

przechowywanie

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C.

czyszczenie

Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem.

środki bezpieczeństwa

Bezbarwna żywica epoksydowa BAUPOX 400 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.

dane techniczne

Wyrób zgodny z EN-13813

Proporcje mieszania składników

(komp A - komp B)

100 : 45  wagowo

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Kolor

Bezbarwny, transparentny

Czas zużycia w
temp. +20°C - 100g

ok. 25 min.

Przyczepność po 28 dniach

powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)

Temperatura stosowania

od +10°C do +30°C

Temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy

CE Bezbarwna żywica epoksydowa

09

EN 13813

SR-B1,5

KARTA TECHNICZNA pdf

 

 

Kup w sklepie

 

 

 

Tagi: bezbarwna, żywica, epoksydowa, wykończeniowa, warstwa

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl