Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Żywiczne » Lakiery poliuretanowe » Baupur 500
Posadzki epoksydowe

Baupur 500 | Bezbarwny lakier poliuretanowy

 

Dwuskładnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy do warstw wykończeniowych - matowy, satynowy, połysk.

Lakier poliuretanowy Baupur 500

Zastosowanie

Jako warstwa wykończeniowa w przemysłowych i dekoracyjnych systemach posadzkowych.

 • Wykładziny podłogowe z gładką lub lekko ziarnistą powierzchnią
 • Podłogi epoksydowe i poliuretanowe
 • Podłogi z linoleum
 • Nienasiąkliwe podłoże z kamienia lub płytek
 • Posadzki mineralne

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

Ogólne warunki aplikacji

 • temperatura podłoża: min. +10˚ C, max. + 25˚ C
 • wilgotność powietrza: max. 75%

UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

Produkt do stosowania wewnątrz.

Mieszanie

BAUPUR 500 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.

Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładniewymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max. 400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min. pozostawić na ok. 10 min. i ponownie wymieszać.

Nie nalezy mieszać komponentów pochodzących z różnych partii produkcji. Proszę sprawdzić zgodność dat.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłoką BAUPUR® 500 muszą być czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Posadzkę przed nałożeniem impregnatu nalezy oczyścić.

Przydatność do obróbki

W temperaturze 20˚C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.

 • Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20˚ C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70%:

 • ruch pieszy - po 24 godzinach
 • obciążenia mechaniczne - po 72 godzinach
 • całkowita odporność - po 7 dniach

Karty techniczne:

pdf Lakier poliuretanowy Baupur 500

pdf Grunt Baupur 500 Primer

 

 

Przykłady zastosowań

Warstwa wykończeniowa

BAUPUR® 500 należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą wałka do lakierów.

Dwie warstwy lakieru należy rozprowadzić przy użyciu wysokiej jakości wałka welurowego. Po wyschnięciu 1 warstwy lakieru (tj. po około 2 godzinach) należy nanieść 2 warstwę lakieru. Po 12 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy lakieru, powierzchnię można zacząć użytkować. Powłoka uzyska swoje pełne własności ochronno-zabezpieczające po około 7 dniach.

W przypadku większych prac wałek należy wymieniać co 30 min.
Zużycie : 0,10 - 0,15 kg/m2.

 

Uwaga:

 • W przypadku impregnacji powierzchni mineralnych należy zastosować warstwę gruntującą BAUPUR 500 PRIMER. Wilgotność podłoża powinna wynosić max. 4% wilgotności.
 • Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpinia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.
 • Zabrania się bezpośredniego wylewania BAUPUR 500 na podłoże. Aplikacja powinna następować przy użyciu kuwety malarskiej.

Czyszczenie

Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem lub ksylenem.

Środki bezpieczeństwa

BAUPUR 500 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.

Przechowywanie

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C.

Opakowania

Składnik A: 5 l

Składnik B: 2 x 0,5 l

Pielęgnacja

BAUPUR 500 CLEAN - koncentrat do czyszczenia i pielęgnacji posadzek dekoracyjnych zabezpieczonych lakierem poliuretanowym BAUPUR 500.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami. Podane są one w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Dane techniczne*

Proporcje mieszania składników

(komp A - komp B)

100 : 20  wagowo

Reakcja na ogień

Bfl-s1 (w systemie Baupur SL)

Odporność na ścieranie

24 mg (CS17, 1000 obrotów, 1 kg)

Odporność na uderzenia

klasa II

Przepuszczalność wody

Nieprzepuszczalny

Twardość Shore’a – skala A

75

Znak CE

Wyrób zgodny z EN 1504-2 system 4 plus 3

* Parametry dla systemu Baupur SL.

Kup w sklepie

 

 

 

Streszczenie: bezbarwny, lakier, poliuretanowy, żywica

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl