Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Cienkowarstwowe » Impregnaty » Baupox GP

Baupox GP | Żywice epoksydowe

Żywica renowacyjna. Bezbarwny, głęboko penetrujący preparat epoksydowy do powierzchni betonowych

Żywica renowacyjna Baupox 100 GP do betonu

OPIS PRODUKTU

Baupox 100 GP jest dwuskładnikowym, bezbarwnym głęboko penetrującym preparatem na bazie żywic epoksydowych.

 

ZASTOSOWANIE

 • Do wzmacniania i uszczelniania podłoży betonowych i jastrychów cementowych
 • Jako środek przeciwpylący do posadzek przemysłowych poddawanych intensywnemu dziłaniu czynników zewnęrznych

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

WłAściwości

 • Bardzo dobra penetracja
 • Bardzo mała lepkość
 • Prosta aplikacja

 

Podłoże

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne.

 

Warunki aplikacji

 • temperatura podłoża -  min. +10°C
 • wilgotność względna powietrza - max. 75%

UWAGA : należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była  wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

Mieszanie

Żywica renowacyjna do betonu BAUPOX 100 GP jest dostarczana w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.

Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max. 400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min.

 

Aplikacja

Żywicę renowacyjną BAUPOX 100 GP należy nanosić wałkiem lub pędzlem, unikając zastoin preparatu na posadzce.

Przydatność do obróbki

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.

 • Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

 

 

pdf KARTA TECHNICZNA

 

Kup w sklepie

 

Dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :

 • ruch pieszy - po 24 godzinach
 • obciążenia mechaniczne - po 72 godzinach
 • całkowita odporność - po 7 dniach

 

Opakowania

10 kg, 20 kg

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami. Podane są one w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

 

Przechowywanie

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C

Czyszczenie

Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem.

Środki bezpieczeństwa

Żywica renowacyjna do betonu BAUPOX 100 GP sklasyfikowana jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.

 

Dane techniczne

Wyrób zgodny z EN-13813

Proporcje mieszania składników

(komp A - komp B)

100 : 13  wagowo

Gęstość

ok. 0,99 g/cm3

Zużycie 0,2 - 0,3 kg/m2

Kolor

Bezbarwny, transparentny


Czas zużycia w
temp. +20°C - 100g


ok. 25 min.


Przyczepność po 28 dniach


powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)


Temperatura stosowania


od +10°C do +25°C

Temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy

CE


09

EN 13813

SR-B1,5


 

Kup w sklepie

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl