Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » O firmie » Blog » Słownik terminów

Terminy "posadzkowe"

 

DST (ang. dry shake topping) sucha posypka. Metoda wykonywania posadzek monolitycznych betonowych, w której na świeżo wylanej płycie betonowej rozkładamy utwardzacz w formie suchej posypki.

 

Posadzka Antystatyczna / Antyelektrostatyczna (ang. Electrostatic Dissipative Flooring, ESD) posadzka odprowadzająca powstające ładunki elektrostatyczne.

 

Reakcja AAR (ang. alkali-aggregate reaction) reakcja chemiczna w betonie lub zaprawie pomiędzy alkaliami (sód i potas) z cementu portlandzkiego a niektórymi składnikami kruszyw dodawanych do betonów i zapraw. W niektórych sytuacjach nastepuje rozszerzanie się i degradacja betonu.

 

Reakcja ASR (ang. alkali-silica reaction) reakcja chemiczna pomiędzy alkaliami zawartmi w cemencie portalndzkim, a niektórymi kruszywami zawierającymi krzem.

 

Stosunek w/c (ang. water-to-cement ratio) stosunek masy wody do cementu w gotowej zaprawie, betonie, wyrażony jako ułamek dziesiętny, np. 0,5.

 

Szczelina przeciwskurczowa (ang. contraction joint) szczelina nacięta w betonowej płycie osłabiająca płytę w tym miejscu i pozwalająca na zmiany wymiarów pól elementarnych bez ich pękania.

 

Szew roboczy (ang. construction joint) szczelina pomiędzy wykonywanymi oddzielnie płytami betonowymi, połączonymi przy wykorzystaniu kotew lub dybli.

 

Sznur dylatacyjny (ang. backer rod) materiał (często spieniony polietylen) formowany w sznur o różnych średnicach, umieszczany w szczelinach dylatacyjnych dla podparcia masy dylatacyjnej.

 

WTW (ang. wet-to-wet) mokre na mokre. Metoda wykonywania posadzek monolitycznych betonowych, w której na świeżo wylaną płytę betonową nakładamy (na odpowiednią grubość) mokrą zaprawę zawierającą utwardzacz.

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl